ZELF AAN DE SLAG!
de participatiekaart

En nu zelf aan de slag! Ter inspiratie maakte het programmateam Rijn een participatiekaart met zes concrete projecten waarin volop wordt geparticipeerd. Heeft u het uitreiken van deze participatiekaarten gemist of was u niet aanwezig in Deventer? Bekijk dan de digitale versie van de kaart.

Wie behoefte had aan meer informatie en praktische tips, konden tijdens de borrel terecht bij de volgende experts. Met een korte pitch vertelden zij op het podium wat er bij ieder van hen ‘te halen was’:

Hans Heilen en Martin Schepers
Dijkinspiratietafel Waterschap Rivierenland

“Het gaat altijd om scope, tijd en geld, de rest is projecttoerisme. Maar daar moeten we anders mee aan de gang. Via de dijkinspiratietafel proberen we de denkkracht rond complexe projecten te vergroten. Er zitten onder andere een landschapsarchitect en participatiedeskundige aan tafel. Zij helpen buiten de strakke scope te denken, buiten de lijntjes te kleuren.”

Joop Hofman
Rode Wouw, over 50 tinten participatie

“De mensen in de waterwereld zijn enorm betrokken, maar er zijn ook veel voorschriften. Participatie is soms heel ingewikkeld maar soms ook heel eenvoudig. Het wordt gezien als toverwoord. Maar participatie gaat niet over ophalen. Nee: u verstoort het dorp dus u moet iets toevoegen aan de gemeenschap, in plaats van de gemeenschap die iets moet toevoegen aan het plan.”

Kees de Ruiter
Spiegelgroep WaalWeelde

In deze klankbord denken burgers, bedrijven, wetenschappers en anderen mee over de plannen voor de WaalWeelde. “Soms gaan bijeenkomsten niet door, omdat plannen nog niet rijp zijn voor besluitvorming. Maar wij zouden juist graag met de witte vlekken aan de slag gaan. Geef ruimte aan participatie als er nog geen letter op papier staat.”

Marinka van Vliet
Bureau Buhrs

“Participatie is verplicht in de omgevingswet, maar hoe dan? Wij zeggen: doe het op basis van belevingswereld. Dat gaat over wat mensen belangrijk vinden, over waarden en drijfveren. We weten dit tot op straatniveau. Dat zegt ook hoe deze mensen tegen overheden aankijken, of tegen veranderen.”

Rik Kuggeleijn
Uiterwaardenteam Rijkswaterstaat/Rivier met Ruimte

“Het begint pas na oplevering. Dan komt ook echt de samenwerking om de hoek kijken. We willen ruimte geven aan initiatieven en cocreatie verder vorm geven. We zijn ermee bezig en hebben uw hulp nodig.”