Integraal Rivier Management
het hoe, wat en waarom

“Ik zag het water komen”, vertelt bewoner én programmamanager Deltaprogramma Rijn, Jan Willem Kamerman. Hij vertelt over het hoge water in september 2017, toen het water steeds hoger in de Wageningse uiterwaarden kwam. Bewoners mogen komen kijken op de zomerdijk naar het oplaten van de inlaat. Binnen twee dagen staat het water tot aan de achtertuin. Een voorbeeld uit de praktijk: het deltaprogramma is er niet voor niets.
 
En toen werd het deze zomer heel erg droog. De zoetwatervoorziening stond onder druk, verzilting speelde, de scheepvaart kwam in de problemen. Ineens was de problematiek heel anders. “En door klimaatverandering gaat er nog veel meer gebeuren,” aldus Kamerman. “Andere thema’s zullen naast hoog water meer aandacht gaan vragen. We moeten nog meer gaan meekoppelen en verbreden.”
 
En dat is precies de bedoeling van Integraal Riviermanagement (IRM). Naast hoogwaterveiligheid krijgen thema’s zoals waterkwaliteit, zoetwaterbeschikbaarheid, scheepvaart en natuur daarin een plek. Wat betekent het bijvoorbeeld als we meer natuur willen in de uiterwaarden, wat hebben we daarvoor nodig? Zo is berekend dat op sommige plekken een waterstandsverlaging van 15 centimeter nodig is. De opgaven van Rijk en regio worden op dit moment bij elkaar gebracht.