Wim Kuijken
Participatie, waarom eigenlijk?

“Er zijn al verrassend goede ideeën naar voren gekomen met participatie in het Deltaprogramma. Als het bijdraagt aan meer kwaliteit mag het ook best een keer wat meer kosten.” Deltacommissaris Wim Kuijken legt het maar even uit als dagvoorzitter Van den Hoogen citeert uit een recent interview in NRC, waarin Kuijken zegt dat ‘te duur’ op zichzelf geen reden is om plannen van bewoners niet uit te voeren.
 
Kuijken ziet dus zeker het belang van participatie. Het Deltaprogramma zit in een ingewikkelde fase: Ruimte voor de Rivier is klaar, het Integraal Rivier Management komt eraan. “Dat maakt het onzeker. Het moet niet om macht gaan maar om eigenaarschap. We hebben participatie en samenwerking nodig om onze opgaves op tijd te realiseren. We moeten decennia samenwerken om genoeg flexibiliteit te bouwen voor de extremen in het klimaat. Dat kun je niet alleen.”
 
Met integraliteit komt het rivierenprogramma in een soort volwassenheid, vindt Kuijen. Het is niet makkelijk, we moeten een paar tandjes bijzetten. Door ontwikkelen, en zeker niet opnieuw beginnen. “We moeten veiligheid realiseren en daar dan met elkaar een goede invulling aan geven. Alle aspecten meewegen. Het doel bereiken mét draagvlak. Voor de lange termijn is waterstandsverlaging de focus. Daar hebben we normen voor. Als we niets doen krijgen we dus allemaal dijken. Daarom moeten we de voorkeursstrategie betrekken. Waterveiligheid geeft richting en tempo, de rest de manier waarop.”